Ceterum censeo: Sve za Hrvatsku...

Kategorija: U potrazi Objavljeno: Ponedjeljak, 02 Rujan 2019 Napisao/la Administrator

Indeks Članka

Koliko novca i na što troše županije, gradovi i općine
Marko Repecki, Index

Načelnici

 Zg London

HRVATSKA s oko četiri milijuna stanovnika ima čak 576 lokalnih jedinica - 428 općina, 127 gradova, 20 županija i Grad Zagreb koji ima poseban status grada i županije.

Troškovi lokalnih vlasti u godini dana - 27 milijardi kuna

Ta mreža zapošljava preko 14 tisuća ljudi, a prošle godine njihovi rashodi iznosili su oko 27 milijardi kuna. Stručnjaci već godinama upozoravaju da je tom sustavu potrebna reforma jer je nastao prije svega za potrebe stranačkog uhljebljivanja.

Svaka velika stranka, ili ona koja to namjerava postati, mora na terenu imati ogromnu mrežu aktivista, skupljača potpisa, postavljača plakata kojima se mora nekako odužiti, a to je najjednostavnije učiniti kroz mrežu lokalnih jedinica. Ako imaš grad, moraš imati i gradsko vijeće te razne službe, a u njima možeš zaposliti svoje ljude.

Troškovi zaposlenih 2,4 milijarde, materijalni troškovi 6,5 milijardi

Kada se malo dublje zaviri u troškove županija, gradova i općina, vidljivo je da su njihovi ukupni troškovi za zaposlene 2,4 milijarde kuna, od čega su bruto plaće nešto više od 1,9 milijardi.

Materijalni troškovi lokalnih jedinica iznose oko 6,5 milijardi kuna, od čega su, primjerice, naknade troškova zaposlenima 111 milijuna kuna, službena putovanja 27,5 milijuna kuna, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život 65 milijuna kuna. Kako bi naši lokalni službenici bili što stručniji u svom poslu, tu su i troškovi za usavršavanje koji su prošle godine iznosili 15 milijuna kuna.

Jedna od većih stavki je i “Rashodi za materijal i energiju”, koji su iznosili 602 milijuna kuna, od čega su na energiju potrošena 442 milijuna kuna, a veća stavka je i uredski materijal koji je koštao preko 66 milijuna kuna.

Više od 150 milijuna kuna za promidžbu, 184 milijuna za vijeća i povjerenstva

Rashodi za usluge iznose više od pet milijardi kuna. Od toga su usluge telefona, pošte i prijevoza 231 milijun kuna, na usluge promidžbe i informiranja županije gradovi i općine troše preko 150 milijuna kuna, a na zakupnine i najmove 624 milijuna. Zanimljiva je i stavka intelektualnih usluga koja iznosi čak 437 milijuna kuna. Naknade za rad raznih vijeća i povjerenstava iznose 184 milijuna kuna.

Financijski rashodi, što se uglavnom odnosi na troškove vezane za razne kredite, iznose 289 milijuna kuna. U to su uračunate i bankarske usluge i usluge platnog prometa koje iznose 74 milijuna kuna, a lokalne jedinice očito imaju i nekakva kašnjenja u plaćanjima s obzirom na to da su prošle godine platile i 26 milijuna kuna zateznih kamata.

Milijardu kuna subvencija firmama u javnom sektoru

Subvencije su prošle godine iznosile 1,2 milijarde kuna, od kojih su milijardu kuna županije, gradovi i općine dodijelili firmama u javnom sektoru, dok ostatak subvencija ide izvan javnog sektora - tvrtkama, obrtima i poljoprivrednicima.

Stavka koja se zove “Naknade građanima i kućanstvima” iznosi 1,5 milijardi kuna, od čega je 936 milijuna kuna podijeljeno u novcu, a ostatak “u naravi”.

231 milijun kuna troše na poslove zaštite okoliša "koji nisu drugdje svrstani"

Iz funkcijske klasifikacije, koja prikazuje troškove po određenim funkcijama što ih obavljaju lokalne jedinice, vidi se da se, primjerice, na zaštitu okoliša troši nešto više od milijardu kuna, od čega 395 milijuna na gospodarenje otpadom. Oko 350 milijuna kuna ide na gospodarenje otpadnim vodama, 30 milijuna kuna na smanjenje zagađenja, 67 milijuna kuna na zaštitu bioraznolikosti, 24 milijuna na istraživanje i razvoj zaštite okoliša, a 231 milijun na poslove zaštite okoliša “koji nisu drugdje svrstani”.

Pod stavkom “Usluga unaprjeđenja stanovanja i zajednice” nalazi se 4,8 milijardi kuna, od čega na razvoj stanovanja ide 150 milijuna kuna, a na razvoj zajednice 2,3 milijarde kuna. Pod tu stavku spada i opskrba vodom koja košta 74 milijuna kuna, te ulična rasvjeta za koju je prošle godine plaćeno 545 milijuna kuna. Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti prošle je godine porezne obveznike koštalo 82 milijuna kuna. Nesvrstani rashodi za stanovanje i komunalne pogodnosti prošle su godine iznosili 1,6 milijardi kuna.

Vjerske zajednice koštaju županije, gradove i općine 71 milijun kuna

Na zdravstvo su prošle godine županije, općine i gradovi potrošili 280 milijuna kuna.

Stavka “Rekreacija, kultura i religija" iznosila je 2,1 milijardu kuna, od čega je na službe rekreacije i sporta potrošeno 1,2 milijarde kuna. Kultura je lokalne jedinice koštala 586 milijuna kuna, a religijske zajednice 71 milijun kuna.

Na obrazovanje u koje spadaju predškole, osnovne i srednje te visoke i više škole, lokalne jedinice potrošile su oko 2 milijarde kuna.

I zadnja stavka, socijalna zaštita, iznosila je oko 1,5 milijardi kuna.

https://www.index.hr/Vijesti/clanak/istrazili-smo-koliko-novca-i-na-sto-trose-zupanije-gradovi-i-opcine/2113846.aspx

Hitovi: 4826